CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

Category Màu Tri Thức

Trái đất giảm ô nhiễm trong đại dịch Covid-19

Bài viết tổng hợp các dữ liệu cho thấy không khí giảm ô nhiễm rõ rệt sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng nổ.
Những dữ liệu này nhắc nhở chúng ta về việc giữ gìn môi trường xanh sạch của trái đất.

© 2021 Casetog — CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

Theme by Anders NorenUp ↑